Dve percentá (2 %)

9. kapitola

27 Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.9,27 Sk 4,36; 9,20; 11,25