20. kapitola

29 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo.20,29 Mt 7,15; Jn 10,12; 2Pt 2,1 30 Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu.20,30 1Jn 2,19 31 Preto bdejte a pamätajte, že tri roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal.20,31 Mk 13,35.37; Sk 19,10; 1Tes 2,11