2. kapitola

47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení.2,47 Sk 2,41; 4,4; 5,14; 6,7; 11,21.24; 19,20