2. kapitola

32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci.2,32 Sk 1,8.22