Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

21 Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na všedný?9,21 Jer 18,6-8; Múd 15,7; 2Tim 2,20 22 A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu,9,22 2Mak 6,14-15