5. kapitola

Ovocie ospravedlnenia

1 Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.5,1 Sk 10,36; Rim 8,32-34; 2Kor 5,19.21; Kol 1,21n
2 Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.5,2 Jn 14,6; Rim 6,14; 2Kor 6,1; Ef 2,18; 3,12; Heb 4,14-16