5. kapitola

Ovocie ospravedlnenia

1 Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.5,1 Sk 10,36; Rim 8,32-34; 2Kor 5,19.21; Kol 1,21n
2 Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame, a chválime sa nádejou na Božiu slávu.5,2 Jn 14,6; Rim 6,14; 2Kor 6,1; Ef 2,18; 3,12; Heb 4,14-16 3 No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,5,3-4 Jk 1,2-3; 1Pt 1,5-7 4 vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.5,5 Ž 22,5n; 25,3; Ga 5,22; Heb 6,18n 6 Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných.5,6 1Kor 15,3; Ef 2,5; 1Pt 3,18 7 Sotvakto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. 8 No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.5,8 Jn 3,16; 15,13; 1Jn 4,10 9 Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom.5,9 1Tes 1,10; 1Jn 3,2 10 Ak sme smrťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, keď sme boli zmierení.5,10 Rim 4,25; 5,1 11 A nielen to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.5,11 2Kor 5,19

Adam a Kristus

12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.5,12 Gn 2,17; 3,6.19; Múd 2,24; Rim 6,23; 7,9-10
13 Hriech bol totiž vo svete už aj pred Zákonom, ale ak niet Zákona, hriech sa neráta.5,13 Rim 4,15; 7,9 14 Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť.5,14 1Kor 15,21-22.45-49 15 S darom milosti to však nie je tak ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. 16 A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil: Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. 17 Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista.5,17 Dan 7,27; Mt 19,18; 2Tim 2,12 18 A tak ako priestupok jedného priniesol odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. 19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.5,19 Iz 53,10-12 20 Navyše k tomu pristúpil Zákon, aby sa rozmohlo previnenie. Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť,5,20 Rim 4,15; 5,13; 7,7-8 21 aby tak, ako zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.5,21 Rim 6,23