Dve percentá (2 %)

5. kapitola

Ovocie ospravedlnenia

1 Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.5,1 Sk 10,36; Rim 8,32-34; 2Kor 5,19.21; Kol 1,21n