Dve percentá (2 %)

16. kapitola

5 Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milovaného Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista.16,5 1Kor 16,15.19; Kol 4,15; Flm 2