12. kapitola

2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.12,2 Ef 4,22-24; 5,17; 2Kor 3,18; 1Tes 5,21