26. kapitola

27 Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami: „Pite z neho všetci, 28 lebo toto je moja krv26,28 Var. + novej. zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.26,28 Ex 24,8; Jer 31,31; Zach 9,11; Heb 9,20