13. kapitola

42 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.13,42 Mt 8,12; 13,50; 22,13; 24,51; 25,30