11. kapitola

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.11,28 Jer 31,25; Sir 24,19; 51,23.26-27 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.11,29 Jer 6,16; Sir 6,28-29; 1Pt 2,21