10. kapitola

24 Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.10,24 Lk 6,40; Jn 13,16; 15,20 25 Stačí, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebulom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich!