Dve percentá (2 %)

14. kapitola

Posledná večera

22 Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im so slovami: „Vezmite, toto je moje telo.“14,22-25 Mt 26,26-29; Lk 22,15-20; 1Kor 11,23-2614,22-24 Jn 6,54-58; 1Kor 10,16-17
23 Potom vzal kalich, vzdal vďaku, dal im a všetci z neho pili. 24 A povedal im: „Toto je moja krv novej14,24 Var. – novej. zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.14,24 Ex 24,8; Jer 31,31; Zach 9,11; Heb 9,20 25 Amen, hovorím vám, že už viac nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“