6. kapitola

Láska k nepriateľom

27 No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.6,27-28 Ex 23,4-5; Prís 25,21-22; Mt 5,44; Rim 12,20-21