Dve percentá (2 %)

22. kapitola

19 Potom vzal chlieb, vzdal vďaku, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku!“22,19-20 Jn 6,54-58; 1Kor 10,16-1722,19 Lk 24,30; Sk 27,35 20 A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.22,20 Ex 24,8; Jer 31,31-34; Zach 9,11; Heb 9,20