18. kapitola

Podobenstvo o vdove a sudcovi

1 Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.18,1-8 Lk 11,5-818,1 Rim 12,12; Ef 6,18; Kol 4,2; 1Tes 5,17
2 „V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. 3 V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi!‘18,3 Ex 22,22; Iz 1,17 4 On síce dlho nechcel, no potom si povedal: ‚Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, 5 zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí!‘“ 6 A Pán dodal: „Počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca!