Dve percentá (2 %)

13. kapitola

Výzva na pokánie

1 V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obetami.
2 On im odpovedal: „Myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania?13,2 Jn 9,2 3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.13,3.5 Lk 3,9 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema?