Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.14,27 Jn 14,1; 16,33; 20,19.21.26; Rim 5,1; 2Tes 3,16