Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.10,27 Jn 10,3.14 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.10,28 Jn 5,24; 6,39; 17,12; 18,9