Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

3 Zďaleka sa mi zjavil Hospodin: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň.