65. kapitola

24 Prv ako budú volať, ja odpoviem, dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať.65,24 Iz 30,19; 58,9