Predchádzajúca kapitola

65. kapitola

Osud dobrých a zlých

1 „Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. ‚Tu som, tu som,‘ povedal som národu, čo nevzýval moje meno.
2 Celý deň som vystieral ruky k vzdorovitému ľudu kráčajúcemu za vlastnými výmyslami po ceste, čo nie je dobrá. 3 K ľuďom, čo ma ustavične otvorene provokujú, čo obetujú v záhradách a na tehlách pália kadidlo, 4 čo vysedávajú v hroboch a nocujú v jaskyniach mŕtvych, jedávajú bravčové mäso a v nádobách majú vývar z nečistých vecí, 5 čo hovoria: ‚Zostaň tam, kde si, nepribližuj sa ku mne, lebo som sa oddelil od teba.‘ Oni sú dymom v mojom nose, ohňom, čo horí po celý deň. 6 Hľa, predo mnou je napísané: ‚Nebudem mlčať, kým neodplatím. Odplatím im mierou vrchovatou.‘ 7 Vaše hriechy spolu s hriechmi vašich otcov, ktorí pálili kadidlo na vrchoch a na vysočinách ma hanili,“ hovorí Hospodin, „mierou vrchovatou odplatím ich dávne skutky.“

Požehnanie verných

8 Takto hovorí Hospodin: „Tak ako sa nájde mušt v strapci a povedia: ‚Neznič ho, lebo v ňom je požehnanie,‘ tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby nebolo zničené všetko.
9 Vyvediem potomstvo z Jákoba a z Júdu, vlastníka svojich vrchov. Budú ich vlastniť moji vyvolení a moji služobníci tam budú bývať. 10 Šarón bude pastvou pre stáda a údolie Achór pasienkom pre dobytok, pre môj ľud, ktorý ma hľadá. 11 Vy, čo ste opustili Hospodina, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste prestierali stôl pre Gáda a nalievali miešané víno pre Meniho, 12 určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, ale neodpovedali ste, hovoril som, ale nepočúvali ste, robili ste to, čo pokladám za zlé, a vybrali ste si to, čo sa mi nepáči.“ 13 Preto takto hovorí Pán, Hospodin: „Hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete smädní. Hľa, moji služobníci sa budú radovať, ale vy sa budete hanbiť. 14 Hľa, moji služobníci budú plesať v radosti srdca, ale vy budete volať v žalosti srdca a budete kvíliť v skrúšenosti ducha. 15 Zanecháte svoje meno ako kliatbu pre mojich vyvolených. Pán, Hospodin, ťa usmrtí, ale svojich služobníkov nazve iným menom. 16 Kto ťa bude žehnať v krajine, bude ťa žehnať Bohom, ktorý je verný. Kto bude prisahať na krajinu, bude prisahať na Boha, ktorý je verný. Budú totiž zabudnuté predchádzajúce súženia a naozaj ukryté pred mojimi očami, 17 lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na predchádzajúce sa viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ. 18 Tešte sa však a ustavične jasajte nad tým, čo tvorím, lebo pozrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom. 19 Jasám v Jeruzaleme a radujem sa z jeho ľudu, nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia. 20 Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil plnosť svojich dní. Mladík zomrie ako storočný, ale storočný hriešnik bude prekliaty. 21 Budú stavať domy a bývať v nich, budú vysádzať vinice a jesť ich plody. 22 Nepostavia, aby iný býval, nevysadia, aby iný jedol, lebo vek stromu sa rovná veku môjho ľudu a prácu svojich rúk budú požívať moji vyvolení. 23 Nebudú sa nadarmo namáhať ani nebudú rodiť v stave nečakanej hrôzy, lebo oni a ich potomkovia s nimi sú pokolením požehnaných od Hospodina. 24 Prv ako budú volať, ja odpoviem, dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. 25 Vlk a baránok sa budú spolu pásť, lev ako vôl bude žrať slamu, ale pokrmom hada bude naďalej prach. Nebudú robiť zle a nebudú ničiť na celom mojom svätom vrchu,“ hovorí Hospodin.