Dve percentá (2 %)

10. kapitola

20 V ten deň sa zvyšok Izraela a zachránení z Jákobovho domu už nebudú opierať o toho, čo ich bije, ale budú sa verne opierať o Hospodina, Svätého Izraela.10,20-21 Iz 1,9