Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

22 Takto sa podľa Zákona takmer všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi niet odpustenia.9,22 Lv 5,13; 17,11