4. kapitola

16 Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.4,16 Rim 5,2; Ef 2,18; 3,12; Heb 10,22; 1Jn 3,21