13. kapitola

5 Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.13,5 Dt 31,8; Joz 1,5; Mt 6,24-25; 1Tim 6,6.10 6 Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?13,6 Ž 27,1-3; 118,6; Rim 8,31.39