Dve percentá (2 %)

11. kapitola

17 Vo viere Abrahám obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia11,17 Gn 22,1-19; Jn 3,16; Jk 2,21-22 18 a ktorému bolo povedané: Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.11,18 Gn 21,12; Rim 9,7 19 Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych. Preto dostal Izáka naspäť aj ako predobraz vzkriesenia.11,19 Rim 4,16-22