6. kapitola

Vzájomná pomoc a duchovná podpora

1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný.6,1 Mt 18,15; Jk 5,19