3. kapitola

13 Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve,3,13 Dt 21,23; Rim 8,3; 2Kor 5,21; Ga 4,5