19. kapitola

6 Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.‘ Toto povieš Izraelitom.“19,6 Iz 61,6; 1Kor 3,17; 1Pt 2,5.9; Zj 1,6; 5,10; 20,6