6. kapitola

Boj proti zlu

10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.