5. kapitola

25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba,5,25-26 Kol 3,19; Heb 10,10; 1Pt 3,75,25 Ga 1,4