Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.2,8 Jn 4,10; Ga 2,16 9 Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.2,9 Rim 3,24.28; 2Tim 1,9