27. kapitola

26 ‚Prekliaty, kto nebude zachovávať slová tohto zákona a neuskutoční ich!‘ Všetok ľud nech povie: ‚Amen!‘27,26 Dt 28,15; Jer 11,3-5; Ga 3,10