Dve percentá (2 %)

2. kapitola

4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:2,4 Ez 18,23; Rim 11,32; 2Tim 3,7