Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.5,7 Ž 37,5; 40,18; 55,23; Múd 12,13; Mt 6,25.31-32