Dve percentá (2 %)

15. kapitola

3 Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy,15,3 Iz 53,8-9; 1Kor 11,23; 1Pt 2,24 4 že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem15,4 2Krľ 20,5; Ž 16,10; Oz 6,2; Jon 2,1; Mt 16,21; Sk 2,24-32 5 a že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.15,5 Mk 16,14; Lk 24,34 6 Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom.15,7 Lk 24,50