Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

14 A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.5,14 Mt 7,7; Jn 14,13; 15,7; Jk 5,16; 1Jn 3,22 15 A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.5,15 Mk 11,24; Jk 5,17