Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

1 Zatrúbil piaty anjel: videl som padajúcu hviezdu z neba na zem. Dostala kľúč od studne, ktorá vedie k priepasti.9,1 Zj 8,10; 20,1 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil taký dym akoby z veľkej pece. Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch.9,2 Gn 19,28; Joel 3,3 3 Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny.9,3 Ex 10,14.15; Múd 16,9 4 Dostali rozkaz, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej zeleni, ani nijakému stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.9,4 Ez 9,4; Zj 7,3 5 Dostali však príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich päť mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. 6 V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie.9,6 Jób 3,21; Jer 8,3; Zj 6,16 7 Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby zlaté vence a ich tváre boli ako tváre ľudí.9,7 Joel 2,4 8 Vlasy mali podobné ženským vlasom a ich zuby boli sťa zuby levov.9,8 Joel 1,6 9 Mali akoby železné panciere a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. 10 Chvosty mali ako škorpióny a v nich žihadlá. Vo svojich chvostoch mali moc, aby nimi päť mesiacov škodili ľuďom.9,10 Zj 9,3 11 Nad sebou mali kráľa, anjela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky Apollyón9,11 T. j. Zhubca..9,11 Zj 20,3 12 Prvé beda prešlo. Hľa, po ňom prichádzajú ešte dve ďalšie!9,12 Zj 11,14 13 Zatrúbil šiesty anjel: zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom, som počul hlas, ktorý9,13 Zj 8,3 14 hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: „Rozviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat!“9,14 Zj 7,1; 16,12 15 Tu boli rozviazaní štyria anjeli, pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pozabíjali tretinu ľudí. 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíc myriád9,16 T. j. dvesto miliónov (20 000 × 10 000).. Počul som ich počet. 17 Vo videní som videl kone a jazdcov na nich: mali ohnivočervené, hyacintové a sírovožlté panciere, hlavy koní boli sťa hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. 18 Týmito tromi ranami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vychádzali z ich tlám, bola pozabíjaná tretina ľudí.9,18 Gn 19,24; Dt 29,22; Ž 11,6; Ez 38,22 19 Moc koní je totiž v ich tlamách a chvostoch, lebo ich chvosty sú podobné hadom a hlavy tých hadov zraňujú. 20 No ostatní ľudia, ktorých nezahubili tieto rany, sa nekajali z výtvorov svojich rúk a neprestali sa klaňať démonom, ani zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.9,20 Lv 17,7; Dt 32,17; Ž 115,4; 135,15-17; Dan 5,23; Rim 1,23; 1Kor 10,20 21 A nekajali sa ani za svoje vraždy, ani za čarovanie9,21 T. j. miešanie jedov., ani za smilstvo, ani za krádeže.9,21 2Krľ 9,22; Iz 47,12; Jer 7,9