Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Siedma pečať a zlatá kadidelnica

1 Keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi na polhodinu ticho.
2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem poľníc. 3 Prišiel aj iný anjel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. 4 Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky anjela pred Boha. 5 Anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. Vtom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.

Poľnice

6 Sedem anjelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť.
7 Zatrúbil prvý: nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva. 8 Zatrúbil druhý anjel: akoby bol veľký vrch rozpálený ohňom vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv, 9 zahynula tretina morského tvorstva a tretina lodí bola zničená. 10 Zatrúbil tretí anjel: z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela sťa fakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli. 12 Zatrúbil štvrtý anjel: zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, takže sa ich tretina zatmela, a deň i noc boli o tretinu temnejšie. 13 Potom som videl a počul orla, ako letí stredom neba a volá mohutným hlasom: „Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, až zaznejú poľnice troch anjelov, ktorí ešte netrúbili.“