21. kapitola

24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.