5. kapitola

Šieste videnie: Letiaci zvitok

1 Znovu som zodvihol zrak, pozrel som a videl som letiaci zvitok.
2 Spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím letiaci zvitok, jeho dĺžka je dvadsať lakťov a šírka desať lakťov.“5,2 Ez 2,9-10; Zj 10,8-10 3 Povedal mi: „To je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu; každý zlodej a každý, kto krivo prisahá, ňou bude odtiaľto odstránený.5,3 Sk 5,1-10 4 Vyvediem ju,“ znie výrok Hospodina zástupov, „vojde do domu zlodeja a do domu toho, kto krivo prisahá v mojom mene; usadí sa v jeho dome a úplne ho zničí — jeho trámy aj jeho kamene.“5,4 Dt 7,9-10; Joz 7; Iz 55,11; Jer 51,60-62

Siedme videnie: Žena v efe

5 Potom vyšiel anjel, ktorý hovoril so mnou, a povedal mi: „Zodvihni zrak a pozri, čo to vychádza!“
6 Spýtal som sa: „Čo je to?“ Odpovedal: „To sa ukazuje efa.“ A pokračoval: „To je zjav celej krajiny.“ 7 Vtom sa zdvihla olovená pokrievka a jedna žena sedela uprostred efy. 8 Povedal: „Toto je bezbožnosť.“ Sotil ju do efy a jej otvor zakryl oloveným poklopom. 9 Zodvihol som zrak, pozrel som a videl som prichádzať dve ženy: vietor im dvíhal krídla — mali totiž krídla podobné krídlam bociana —, zdvihli efu medzi zem a nebo. 10 Vtedy som sa spýtal anjela, ktorý hovoril so mnou: „Kam berú tú efu?“ 11 Odpovedal mi: „Chcú jej postaviť dom v krajine Šinár. Keď ho pripravia, tam ju položia na jej podstavec.“5,11 Gn 11,2