Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Piate videnie: Svietnik medzi olivami

1 Potom sa vrátil anjel, čo so mnou hovoril, a zobudil ma ako človeka, ktorého budia zo sna.4,1 Mt 26,40-43
2 Spýtal sa ma: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím svietnik celý zo zlata s nádobkou navrchu. Je na ňom sedem lámp a sedem lievikov pre lampy hore.4,2 Jer 1,11.13; Am 8,2; Zj 1,20 3 Pri ňom sú dve olivy, jedna napravo od nádobky a druhá naľavo.“ 4 Opýtal som sa a povedal som anjelovi, čo so mnou hovoril: „Čo je to, pán môj?“ 5 Anjel, ktorý so mnou hovoril, mi odpovedal: „Nevieš, čo to znamená?“ Povedal som: „Nie, pán môj.“ 6 Odvetil mi: „To je Hospodinovo slovo Zerubbábelovi: ‚Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!‘ znie výrok Hospodina zástupov.4,6 Ž 127,1; Oz 1,7 7 ‚Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubbábelom budeš rovinou! On vynesie hlavný kameň za pokriku: Milosť, milosť pre neho!‘“ 8 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 9 „Zerubbábelove ruky založili tento dom, jeho ruky ho dokončia a spoznáš, že ma k vám poslal Hospodin zástupov.4,9 Ezd 3,8; 6,14-15; Ag 2,2-4; Zach 2,13.15; 6,15 10 Kto pohŕda dňom malých začiatkov? Zaradujú sa, keď uvidia v Zerubbábelovej ruke kameň a olovnicu. Tých sedem, to sú Hospodinove oči, čo prechádzajú celou zemou.“4,10 Prís 15,3; Ag 2,3; Zach 3,9 11 Nato som sa spýtal: „Čo znamenajú tie dve olivy napravo a naľavo od svietnika?“ 12 Aj druhýkrát som sa ozval a opýtal som sa ho: „Čo znamenajú dve olivové ratolesti, čo vyprázdňujú zo seba zlato dvoma zlatými rúrkami?“ 13 Odpovedal mi: „Nevieš, čo je to?“ Povedal som: „Nie, pán môj.“ 14 Nato povedal: „To sú dvaja synovia pomazaní olejom, čo stoja pred Pánom celej zeme.“4,14 Zj 11,4