Predchádzajúca kapitola

98. kapitola

Spievajte Hospodinovi novú pieseň

1 Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom.
2 Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. 3 Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. 4 Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa, spievajte, 5 spievajte Hospodinovi pri citare, pri citare nech zaznie spev! 6 Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, Kráľom! 7 Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú! 8 Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú 9 pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.