Predchádzajúca kapitola

97. kapitola

Hospodin kraľuje! Nech plesá zem

1 Hospodin kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!
2 Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. 3 Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. 4 Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa. 5 Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. 6 Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. 7 Zahanbia sa všetci, čo slúžia modlám a chvascú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním všetci bohovia! 8 Sion to počuje a teší sa, judské dcéry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. 9 Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. 10 Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. 11 Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. 12 Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sväté meno!