Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

94. kapitola

Boh pomsty, Hospodin

1 Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa!94,1 Dt 32,35; Rim 12,19
2 Povstaň, Sudca zeme, pyšným daj odplatu!94,2 Gn 18,25; Ž 7,7 3 Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať?94,3-4 Ž 73,7-9 4 Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. 5 Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. 6 Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty.94,6 Dt 24,17 7 Hovoria: „Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma.“94,7 Ž 10,11 8 Majte rozum, vy tupci z ľudu! Vy nerozumní, kedy zmúdriete?94,8 2Pt 2,12 9 Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko?94,9 Ex 4,11; Prís 20,12 10 Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť! 11 Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť.94,11 1Kor 3,20 12 Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona,94,12 Jób 5,17; Prís 3,12 13 aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama.94,13 Ž 49,6 14 Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo.94,14 Rim 11,1-2 15 Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. 16 Kto sa ma zastane proti zlosynom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia?94,16 Ž 7,7 17 Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha.94,17 Ž 115,17 18 Keď hovorím: „Noha sa mi kĺže,“ tvoja milosť ma podopiera, Hospodin.94,18 Ž 121,3 19 Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží.94,19 Ž 23,3; 2Kor 1,4-5 20 Či môže byť tvojím spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu?94,20 Iz 10,1n 21 Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. 22 No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou.94,22 Ž 18,3n 23 Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí, zničí ich Hospodin, náš Boh.