Predchádzajúca kapitola

94. kapitola

Boh pomsty, Hospodin

1 Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa!
2 Povstaň, Sudca zeme, pyšným daj odplatu! 3 Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? 4 Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. 5 Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. 6 Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. 7 Hovoria: „Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma.“ 8 Majte rozum, vy tupci z ľudu! Vy nerozumní, kedy zmúdriete? 9 Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? 10 Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť! 11 Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. 12 Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, 13 aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. 14 Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. 15 Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. 16 Kto sa ma zastane proti zlosynom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? 17 Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. 18 Keď hovorím: „Noha sa mi kĺže,“ tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. 19 Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. 20 Či môže byť tvojím spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? 21 Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. 22 No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. 23 Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí, zničí ich Hospodin, náš Boh.