Predchádzajúca kapitola

93. kapitola

Hospodin kraľuje, odel sa velebou

1 Hospodin kraľuje, odel sa velebou. Hospodin sa odel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa.
2 Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. 3 Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas, rieky zvyšujú svoj hukot. 4 Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. 5 Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svätosť na dlhé časy, Hospodin.