93. kapitola

Hospodin kraľuje, odel sa velebou

1 Hospodin kraľuje, odel sa velebou. Hospodin sa odel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa.93,1 Ž 47,8; 96,10; 97,1; 98,6; 99,1; 104,5; Iz 52,7
2 Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti.93,2 Ž 90,2 3 Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas, rieky zvyšujú svoj hukot.93,3 Ž 65,8; Iz 17,12n 4 Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach.93,4 Ž 92,9 5 Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svätosť na dlhé časy, Hospodin.93,5 Ž 19,8