Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

92. kapitola

Dobre je chváliť Hospodina

1 Žalm. Pieseň na sobotný deň.
2 Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší;92,2 Ž 147,1 3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci 4 hudbou na desaťstrunovej lutne, na harfe za zvuku citary.92,4 Ž 33,2 5 Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami; plesám nad dielami tvojich rúk. 6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky!92,6 Ž 104,24; 139,17; Iz 55,9 7 Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. 8 Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu.92,8 Ž 37,35-36 9 Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. 10 Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní.92,10 Ž 68,2n; 125,5 11 Môj roh si vyvýšil ako roh byvola, pomazal si ma čerstvým olejom.92,11 Dt 33,17; Ž 23,5; 75,11 12 Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne.92,12 Ž 54,9; 91,8 13 Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder.92,13 Ž 1,3; 52,10 14 Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. 15 Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, 16 aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou, neprávosti v ňom niet.92,16 Dt 32,4